Vrednost nepremičnine lahko povečate z namestitvojo sončnih celic namesto kritine

Vrednost nepremičnine lahko povečate z namestitvojo sončnih celic namesto kritine

Sončna elektrarna v strehi ozriroma  drugače poimenovana Integrirana Fotovoltaična Elektrarna (na kratko IFVE).

Največkrat so IFVE integrirane v fasade in stene. IFVE instalacije imajo prednost, ker poleg funkcionalnosti ponujajo še zmanjšanje porabe energije. Elektrika proizvedena v IFVE, je upravičena do najvišje možne odkupne cene in v Sloveniji vedno potrebuje gradbeno dovoljenje.

Ceno odkupa si lahko ogledate v naslednji tabeli:

Mikro SE (50 kWp) Mala SE (50 kWp- 1000 kWp) Velika SE (nad 1000 kWp)
cena odkupa 0,24172 € / kWh 0,216919 € / kWh 0,16998 € / kWh

Prodaja električne energije je zagotovljena po ceni za zagotovljen odkup za obdobje 15 let s strani državnega podjetja Borzen Organizator trga z električno energijo d.o.o.

Navedene cene odkupa so veljavne  za obdobje 1.1.-30.6.2012. Po tem obdobju se bodo cene odkupa znižale.