Investitor je upravičen do nepovratne finančne spodbude Slovenskega okoljskega javnega sklada EKOSKLAD, ki znaša do 20% priznanih investicijskih stroškov, vendar ne več kot 180,00 € na 1 kWA nameščene nazivne moči sončne elektrarne.

Poleg izgradnje sončne elektrarne za investitorja izvedemo ureditev in izposlovanje vse potrebne elektro dokumentacije s strani elektro distribucijskih podjetij (soglasje za priključitev, pogodbo o priključitvi, pogodbo o dobavi EE, vlogo za priključitev in dostop na DO, Obratovalna navodila odklopnega mesta mFE, Shema priklopa na DO,…)