Zanimanja za najem streh za postavitev sončnih elektrarn zaradi trenutno veljavne zakonodaje ni.