elgo-nova_2021

Z dolgoletnimi izkušnjami na raznovrstnih področjih elektro storitev strankam zagotavljamo kakovostno in zanesljivo izvedbo z: 

I.                   Gradnjo novih SN in NN objektov

Projekti izgradnje transformatorskih postaj z vso opremo in priključnimi kablovodi

-          Leta 2011 prva izgradnja transformatorske postaje za priključitev sončne elektrarne v omrežje TP MFE Sun Roller Kanižarica tipa 630 kVA z 20 kV kablovodom za naročnika Adria Mobil d.o.o.

-          TP Inles 1, 2 in 3 tipa 3x 1000 kVA s SN kabelskimi dovodi za avstrijskega naročnika KPV Solar GmbH vključno z izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitvami vseh potrebnih služnosti in soglasij (2012)

-          TP Marina Portorož tip 630 kVA za avstrijskega naročnika Energetica Energietechnik GmbH (2012)

-          TP Blekova vas tip 630 kVA za naročnika ETB d.o.o. (2013)

-          TP TPA Litostroj tipa 2×1000 kVA s SN kablovodom za naročnike TPA d.o.o. Litostroj, Ravne Steel center d.o.o. in HTS IC d.o.o. (2013)

-          TP Gorenja vas tipa 160 kVA za naročnika R-Group d.o.o. (2014)

-          TP Elgoline tipa 630 kVA za naročnika Elgoline d.o.o. (2013)

-          TP TPA v PC Komenda tipa 2×1000 kVA s SN kablovodom za naročnika  TPA d.o.o. Litostroj in Elektro Maribor d.d. (2012)

-          TP Primaplast v OC Šmarca, Kamnik tipa 1000 kVA s SN kablovodom za naročnika Primaplast d.o.o. (2019)

-          TP Gledring v IOC Logatec tipa 1000 kVA s SN kablovodom za naročnika Gledring d.o.o. in Omega Air d.o.o.TPA (2020)

-          TP Nadgradnje progovnega odseka Maribor-Šentilj; železniška postaja Maribor Tezno tipa 1000 kVA s SN kablovodom za naročnika GH Holding d.o.o. (2020)

 

Izgradnje raznovrstnih NN in SN elektro priključkov poslovnih in stanovanjskih objektov za mnoge poslovne partnerje:

Elektro novi sistemi d.o.o., CBE d.o.o., GP Krk d.o.o., Hidrotehnik d.d.,  SODO d.o.o., Sago d.o.o., GPV d.o.o.,

Občina Cerknica, Makplast d.o.o., Leka d.o.o., Inles d.o.o., Pirmit d.o.o., Kunavar d.o.o., Podpeški gaj d.o.o.,

Indus d.o.o., Yes Nepremičnine d.o.o., Kolektor Koling d.o.o.,

Računalniški muzej, Notranjski regijski park, Dušan Bizjak s.p., HTS Industrial d.o.o., LTGP d.o.o.,

Osnovna šola Šentvid, LDM design d.o.o., Gast Gostinstvo d.o.o., Clapa d.o.o., M Lana d.o.o., SNK d.o.o.,

Studio Gradnje d.o.o., Timsa d.o.o., BMJ d.o.o., Mobelin d.o.o., DBS Inženiring d.o.o., KREASKI d.o.o.,

Indira Dulič s.p., Ervin Kraševec s.p., G.W.S d.o.o., GEN-i Sonce d.o.o., Elbond d.o.o., Inštalacije ROR d.o.o.,

Konstrukting d.o.o., GPG d.d., Gradišče d.o.o., Lesnina Inženiring d.d., Elektroservisi d.d.,

ter  mnoge druge fizične osebe in družbe.

 

II.                 Vgradnjo okolju prijaznih tehnologij

 

II.i. Storitve OPTIMIZACIJE porabe električne energije za proizvodne objekte in za poslovne odjemalce.

Storitve optimizacije obračunavanja omrežnine za nižje stroške plačevanja električne energije smo

zagotovili Adriatic Slovenica d.d., Steklarstvo Moste d.o.o., IMP Armature d.o.o., Mineralka d.o.o.,

Eclipse d.o.o.

 

II.ii. Prenove javne razsvetljave in notranje razsvetljave:

-          Mestna občina Novo mesto: zamenjava svetilk v garažni hiši Novo mesto

-          Občina Kočevje: prenova JR Kočevje

-          Gorenjska gradbena družba d.d.: izgradnja JR Reteče

-          Občina Cerknica: prenova JR Cerknica, več novogradenj JR

-          Laser Hribar d.o.o.: zamenjava svetilk v proizvodnih prostorih

-          SIJ Metal Ravne d.o.o. : zamenjava svetilk v proizvodnih prostorih

-          Koto d.o.o.: zamenjava svetilk v proizvodnih prostorih

-          Lingva d.o.o.: zamenjava svetilk v proizvodnih prostorih

-          Logo Grosuplje d.o.o.: zamenjava zunanjih svetilk na bencinskih servisih

-          Eurobox d.o.o.: zamenjava svetilk v proizvodnih prostorih

-          Orodjarna Fuks d.o.o.: zamenjava svetilk v proizvodnih prostorih

-          Pirc Gradnje d.o.o.: izgradnja JR v občini Loška dolina

-          Tegar d.o.o.: izgradnja JR v krožišču Cerknica

-          Kolektor Koling d.o.o.: izgradnja JR na parkirišču TPH Špar Idrija

-          Rostroj d.o.o.: zamenjava svetilk v proizvodnih prostorih

-          MBS PANELI d.o.o.: zamenjava svetilk v proizvodnih prostorih

-          Hidrotehnik d.d.: izgradnja JR v občini Loška dolina

-          Osnovna šola Nove Fužine: prenova razsvetljave v učilnicah

-          LT Hribar d.o.o.: zamenjava svetilk v proizvodnih prostorih

-          Športno društvo LTA: zamenjava svetilk teniških igrišč

-          JUB d.o.o.: prenova zasilne razsvetljave v proizvodnih prostorih obrata Nova vas

-          CBE d.o.o. novogradnja JR Bloška Polica in nadgradnja JR Cerknica

 

III.              Izdelava projektne dokumentacije

Projekte pridobivanja dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja smo vodili za stranke

Občina Bloke, TPA d.o.o., SODO d.o.o., KPV Solar GmbH, Gledring d.o.o., Omega Air d.o.o.,

Primaplast d.o.o., Elektro Ljubljana d.d.