V letu 2011 smo zgradili več sončnih elektrarn skupne vršne moči preko 2 MWp.