Z dolgoletnimi izkušnjami na področjih elektro storitev, javne razsvetljave in sončnih elektrarn strankam zagotavljamo kakovostno in zanesljivo izvedbo.

_

2001 Elgo Nova d.o.o. sta ustanovila Boštjan Ule in Aleš Grobovšek in septembra lani so obeležili že 10. obletnico uspešnega delovanja.Osnovna dejavnosti podjetja so bile v začetku delovanja elektro in gradbene storitve vseh vrst in lahko se pohvalijo z raznovrstnimi uspešnimi projekti reševanje kompleksnih elektro in gradbenih zahtev.
2008 Spoznavanje s temeljnimi značilnostmi fotovoltaične tehnologije.
2009 Učinkovitost  in okoljska ozaveščenost sončnih elektrarn sta botrovali nadaljnjim usposabljanjem na tem področju. Obiskali, analizirali in raziskali so več sončnih elektrarn v bolj razviti Nemčiji, kjer s to tehnologijo pridobivajo že pomembne odstotke električne energije.
2010 Postavitev in priključitev v omrežje prve sončne elektrarne.Razvojno delovanje na področju sončnih naložb in iskanje novih kakovostnih rešitev na področju obnovljivih virov energije.
2011 Specializacija za področje fotovoltaike in sončnih naložb.Postavitev več sončnih elektrarn po Sloveniji skupne kapacitete preko 2 MW.

Za leto 2012 to pomeni zmanjšanje 1.350 ton emisij CO2 oziroma prihranek 32 ton premoga (izračun po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan pri izračunu CO2).

2012 Investicija v sončno elektrarne je finančno varna naložba ob pravilnem vodenju. Elgo-Nova zagotavlja pogoje za uspešno investicijo:-  Dobro načrtovanje in vodenje investicije z ustreznim znanjem in izkušnjami

-  Izbira ustrezne storitve projektiranja

-  Pravilna izbira opreme

-  Ustrezna lokacija ter orientacija strehe (osončene strehe, ki so obrnjene približno proti jugu)

-  Izvedba potrebnih meritev in analiz streh že pred načrtovanjem investicije

-  Pridobivanje vseh ustreznih soglasij in dokumentacije

Skozi projekte sončnih naložb sledimo ključnim kriterijem: -          Zagotavljanje najvišjih donosov

-          Optimalno načrtovanje, vodenje in projektiranje

-          Vrhunski materiali z najboljšim izkoristkom