Pred nami so novi izzivi

 

S poslovnim partnerjem Elgoline d.o.o. smo za operacijo »Avtomatizirana rešitev pametne razsvetljave prostorov Smart Light « vložili prijavo na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte« in bili izbrani.

Cilj projekta je razviti sistem pametne linijske razsvetljave, ki bo uporabniku omogočal prilagajanje svetlobe glede na namembnost posameznega dela prostora in s tem privarčeval pri porabi energije. Upravljanje LED diod bo omogočeno preko mobilne aplikacije, ki bo s sistemom povezana preko bluetooth povezave, ob enem pa bo sistem vključeval tudi senzorje za zaznavanje oseb v prostoru, kar bo omogočalo avtomatično prižiganje, prilagajanje jakosti in ugašanje luči.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.127.608,99 EUR;

Višina sofinanciranja: 407.934,62 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

Opis operacije

Cilj in namen RRI projekta je razvoj sistema pametne linijske razsvetljave, ki bo uporabniku omogočal prilagajanje svetlobe glede na namembnost posameznega dela prostora in s tem privarčeval pri porabi energije. Upravljanje LED diod bo omogočeno preko mobilne aplikacije, ki bo s sistemom povezana preko bluetooth povezave, ob enem pa bo sistem vključeval tudi senzorje za zaznavanje oseb v prostoru, kar bo omogočalo avtomatično prižiganje, prilagajanje jakosti in ugašanje luči. Produkt bo predstavljal prvi pametni sistem linijske LED razsvetljave, ki bo omogočal prilagajanje svetlobe (prižiganje/ugašanje, zatemnitev) posameznih delov linije glede na zaznano prisotnost oseb, v povezavi z mobilno napravo. Sistem pametne razsvetljave Smart Light je zastavljen tako, da ponuja inovativno in visoko tehnološko rešitev na področju linijske LED razsvetljave.

Izzivi projekta so:

1. Zagotavljanje dobrega počutja oseb v prostoru. Trenutno delovanje LED diod povzroča mikro utripanja, ki sicer niso opazna s prostim očesom, a negativno vplivajo na zdravje in počutje oseb v prostoru. Končni cilj je, da se s pomočjo naprednih algoritmov v celoti odpravi mikro utripanje in s tem izboljša počutje in zdravje oseb v prostoru.

2. Doseči večjo varnost pri ravnanju s sistemom razsvetljave. Za delovanje sistema bo potrebnih le 24 voltov, tako da sistem ne bo nevaren na dotik.

3. Zagotoviti nižjo porabo energije in manjše obremenitve okolja. Trenutna povprečna poraba primerljivega sistema razsvetljave znaša 14.4 kWh na 1000 ur, produkt pa bo za vsaj 25 % bolj učinkovit.