Hitro, enostavno in brez odvečnih poti, do vseh vrst elektro dokumentacij

V podjetju Elgo-Nova vam hitro, enostavno in brez odvečnih poti uredimovse vrste elektro dokumentacije. Tako je skrb, kje in kako pridobiti vso potrebno dokumentacijo, povsem odveč.

 • elektro soglasja, pogodbe, prevzemi
 • izdelava projektov

Priključki na elektro energetsko omrežje

Uredimo vam priključke na elektro-energetsko omrežje. Seveda nam namestitev elektro inštalacij ne predstavlja nobenega problema. Namestimo vam lahko števce, zamenjamo elektro omarice, vaše stanovanje, hišo ali pa poslovni objekt opremimo z elektro inštalacijami.

 • izdelava transformatorskih postaj
 • pokablitev in prestavitev 10 kV in 20 kV daljnovodov (DV)
 • izdelava nizkonapetostnih priključkov (NN)
 • poskrbimo tudi za izkop in ureditev okolice v prvotno stanje
 • s kooperanti prevzamemo tudi potrebna gradbena dela

Vse vrste elektroinštalacij

V primeru, da imate že napeljane elektro inštalacije, le te pa so zastarele oz. vam povzročajo težave. Nam sporočite vaše želje in težave in z veseljem vam preuredimo, oz. popravimo že  obstoječo električno napeljavo.

 • prestavitve števcev
 • zamenjava elektro omaric
 • inštalacijska dela stanovanjskih hiš, poslovnih in javnih objektov
 • preureditve in popravila obstoječe električne napeljave

Javna razsvetljava v občini Cerknica

nacrt-javne-razsvetljave-v-obcini-cerknica-2021

Dne 28.9.2013 med koncesionarjem Elgo-Nova d.o.o. ter koncedentom, Občino Cerknica, sklenjena koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Cerknica.

V okviru vzdrževanja javne razsvetljave se izvajajo dela in naloge, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega, varnega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave:

- zamenjava svetilk, dušilk, sijalk in kontaktorjev

- zamenjava drogov javne razsvetljave,

- popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,

- čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave,

- nadzor nad stanjem drogov, svetilk in sijalk na terenu,

- redno vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav, napeljave in razvodov JR,

- intervencijska dela na objektih in napravah javne razsvetljave,

- izvedba potrebnih del v okviru novoletne razsvetljave,

- elektro dela, povezana z delovanjem naprav javne razsvetljave.

Razsvetljava javnih površin

V kolikor potrebujete kakršnokoli vrsto razsvetljave javne površine se lahko prav tako obrnete na nas.

Izvedli smo mnoge prenove javne razsvetljave in notranje razsvetljave:

-          Mestna občina Novo mesto: zamenjava svetilk v garažni hiši Novo mesto

-          Občina Kočevje: prenova JR Kočevje

-          Gorenjska gradbena družba d.d.: izgradnja JR Reteče

-          Občina Cerknica: prenova JR Cerknica, več novogradenj JR

-          Zamenjave in novogradnje svetilk v proizvodnih prostorih naročnikov Laser Hribar d.o.o., LT HRIBAR d.o.o.,   SIJ Metal Ravne d.o.o.,   Koto d.o.o.,   Lingva d.o.o.,   Eurobox d.o.o., Orodjarna Fuks d.o.o.,    Rostroj d.o.o.,   MBS PANELI d.o.o.

-          Logo Grosuplje d.o.o.: zamenjava zunanjih svetilk na bencinskih servisih

-          Pirc Gradnje d.o.o.: izgradnja JR v občini Loška dolina

-          Tegar d.o.o.: izgradnja JR v krožišču Cerknica

-          Kolektor Koling d.o.o.: izgradnja JR na parkirišču TPH Špar Idrija

-          Hidrotehnik d.d.: izgradnja JR v občini Loška dolina

-         Osnovna šola Nove Fužine: prenova razsvetljave v učilnicah

Smo skupina tehnično dobro podkovanih strokovnjakov, ki lahko vaš projekt brez težav pripeljemo do uspešne realizacije brez kakršnih koli zapletov. To nam zagotavljajo dolgoletne izkušnje in številni uspešno zaključeni projekti.